Instrument

 

 Fiol - Thouvenel Henry 1851-1929, Paris

 Hardangerfela - Hestehaugen, byggd 1986, Norge

 Altfiol - H.Stålberg, 1994, Ljusdal

 Nyckelharpa - Enar Magnusson, 2000, Vännäs